FM Tero Kerttulan Tuoreessa väitöstutkimuksessa on tarkasteltu digitaalisten pelien kuluttamisen erilaisia tapoja varsinaisen pelaamisen ohella. Tutkimus keskittyy erityisesti videolle kuvattuun pelaamiseen sekä erilaisiin peleistä ja pelaamisesta kerrottuihin kertomuksiin.

Tero Kerttula
Tero Kerttula

Monessa perheessä on varmasti viime vuosien aikana huomattu erilaisten pelivideoiden katsomisen ja tekemisen olevan huomattava osa etenkin nuorempien arkea. Kerttulan väitöstutkimus käsittelee näitä videoita ja myös niiden taustoja ja merkitystä.

Tutkimus määrittää pelivideoiden katsomisen ja itse tekemisen yhtä tärkeäksi osaksi nykyistä videopeliharrastusta kuin varsinaisen pelaamisen. Samalla väitös kirjoittaa nykyaikaiset pelivideot osaksi pelien esittämisen historiaa muissa mediavälineissä.

Tutkimus käsittelee nykyaikaisten videopalveluiden ohella myös vanhoja, televisiossa näytettyjä televisio-ohjelmia. Jälkimmäisistä Kerttula keräsi tutkimustaan varten laajan, yli 250 televisio-ohjelmaa käsittävän maailmanlaajuisen aineiston, joihin nykyaikaisia pelivideoita tutkimuksessa verrataan.

Väitöskirja osoittaa, kuinka pelaamisen katsominen on ollut tärkeässä osassa videopeliharrastusta jo 1980-luvulta lähtien. Ennen internet-aikaa televisio-ohjelmat ovat olleet tärkeässä osassa pelien markkinointia ja peleistä yleisölle tiedottamista. Pelaamisen kuvaaminen itse on ollut myös osana harrastusta jo varhain, vaikkakin pienemmässä, henkilökohtaisessa muodossa.

Tutkimuksessa Kerttula havaitsee pelaajan olevan videoissa itse peliä tärkeämmässä roolissa. Koska pelejä markkinoitiin televisio-ohjelmien kautta, pelaamisen tuli näyttää kiinnostavalta ja houkuttelevalta, minkä vuoksi pelaajien reaktiot ja ilmeet pelaamisen aikana olivat tärkeä osa kuvaa. Tämä malli on osittain tuttu myös television urheilulähetyksistä.

Siirryttäessä nykyaikaan pelaajan rooli osana pelivideoita korostuu entisestään, sillä pelaajat kertovat videoissa pelaamisestaan tarinoita, jotka usein korostavat henkilökohtaista pelikokemusta. Erilaiset internet-persoonat ja heidän pelaamansa pelit usein myös määrittävät pelin suosiota.

No responses yet

    Vastaa