Kaikki tietävät periaatteessa, että tupakointi ei ole hyväksi terveydelle. Siitä huolimatta noin joka kymmenes suomalainen aikuinen yhä vieläkin polttaa tupakkaa. Mutta miten tupakointi vaikuttaa e-urheilun pelaajille siten, ettei tupakointi kannattaisi? Sen sijasta vaihtoehtona voisi olla vaikka Velo nikotiinipussit.

Tupakoinnin vaikutus keskittymiseen

Tupakointi vaikuttaa negatiivisesti keskittymiskykyyn, mikä on erityisen merkittävää ammattimaisessa pelaamisessa. Nikotiini voi aluksi parantaa tarkkaavaisuutta ja valppautta, mutta sen vaikutukset ovat lyhytaikaisia. Pitkällä aikavälillä tupakointi heikentää kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, oppimiskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja, jotka ovat keskeisiä ammattipelaajan taidoissa.

Tupakoinnin aiheuttama hapenpuute verenkierrossa voi myös heikentää pelaajan reaktionopeutta. Nikotiini kaventaa verisuonia, mikä vähentää hapen ja ravinteiden saantia aivoihin. Tämä voi johtaa päänsärkyihin ja väsymykseen, mikä puolestaan vaikuttaa pelaajan kykyyn pysyä valppaana pitkiä aikoja.

Tupakoinnin vaikutus keskittymiseen on monimutkainen ja riippuu useista tekijöistä, kuten tupakoinnin intensiteetistä, kestosta ja yksilöllisistä ominaisuuksista.

Lyhyen aikavälin vaikutukset:

 • Nikotiinin nopea vaikutus voi parantaa keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta hetkellisesti. Nikotiini lisää dopamiinin ja noradrenaliinin tuotantoa aivoissa, jotka ovat neurotransmittereita, jotka osallistuvat keskittymiskykyyn ja kognitiivisiin toimintoihin.
 • Tupakoinnin lopettamisen jälkeen nikotiinipitoisuuden lasku voi johtaa keskittymisvaikeuksiin, ärtyneisyyteen ja mielialan heittelyihin.

Pitkän aikavälin vaikutukset:

 • Pitkäaikainen tupakointi voi vahingoittaa aivoja ja heikentää kognitiivisia toimintoja, mukaan lukien muistia, oppimista ja keskittymiskykyä.
 • Tupakointi voi myös lisätä riskiä sairastua neurodegeneratiivisiin sairauksiin, kuten Alzheimerin tautiin ja Parkinsonin tautiin.

Terveyshaitat ja uran kesto

Ammattimaisessa pelaamisessa ura voi olla lyhyt johtuen alaan liittyvästä intensiivisestä kilpailusta ja nopeista teknologisista muutoksista. Tupakoinnin tiedetään lyhentävän urheilu-uran pituutta eri lajeissa, ja sama pätee elektroniseen urheiluun. Tupakoinnin terveyshaitat, kuten keuhkosairaudet ja sydänongelmat, voivat pakottaa pelaajat lopettamaan uransa ennen aikojaan.

Yhteenvetona, tupakoivien urheilijoiden sponsorointi on vähentynyt merkittävästi yhteiskunnallisen paheksunnan, lainsäädännön ja vaihtoehtoisten sponsoreiden saatavuuden vuoksi. Urheilumaailma pyrkii yleensä terveelliseen ja positiiviseen imagoon, mikä ei sovi yhteen tupakoinnin kanssa.tunesharemore_vert

Nikotiiniriippuvuus voi myös aiheuttaa ongelmia, kuten vieroitusoireita ja ahdistusta, mikä voi häiritä keskittymistä ja harjoittelua. Terveysongelmat, kuten jatkuva yskä ja huono fyysinen kunto, voivat vaikuttaa pelaajan suorituskykyyn ja siten heikentää hänen mahdollisuuksiaan menestyä kilpailuissa.

Sosiaalinen kuva ja sponsorit

Ammattimainen pelaaminen on yhä enemmän myös näkyvyyden ja brändin rakentamista. Pelaajat ovat usein esikuvia nuorille seuraajilleen, ja heidän käytöksensä ja elämäntapansa ovat julkisuudessa. Tupakointi voi vaikuttaa kielteisesti pelaajan julkiseen kuvaan ja sitä kautta sponsorisopimuksiin, jotka ovat olennainen osa ammattipelaajan tuloja.

Sponsorit suosivat yleensä terveellisiä elämäntapoja edistäviä urheilijoita ja e-urheilijoita, koska se sopii paremmin heidän brändiensä arvoihin. Tupakointi voi siis olla este näiden tärkeiden sopimusten saamiselle, mikä voi rajoittaa pelaajan taloudellisia mahdollisuuksia ja uran kehitystä.

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt

Tupakoinnin lopettaminen voi tuoda merkittäviä etuja ammattipelaajan uraan. Parantunut terveys ja kestävyys voivat pidentää uraa ja parantaa suorituskykyä. Lisäksi keskittymiskyvyn ja kognitiivisten toimintojen paraneminen voi auttaa pelaajaa oppimaan uusia taitoja nopeammin ja sopeutumaan pelin muutoksiin tehokkaammin.

Pelaajat, jotka lopettavat tupakoinnin, kertovat usein paremmasta unen laadusta ja vähemmistä hengitysongelmista, mikä on erittäin tärkeää vaativissa pelisessioissa. Lisäksi he voivat kokea positiivisia muutoksia mielialassaan ja yleisessä hyvinvoinnissaan, mikä voi näkyä suoraan heidän pelituloksissaan.

Vaikeudet keskittymisessä

Jos sinulla on vaikeuksia keskittyä, on olemassa monia muita keinoja, jotka voivat auttaa, kuten:

 • Riittävä uni
 • Terveellinen ruokavalio
 • Säännöllinen liikunta
 • Stressinhallinta
 • Keskittymistä edistävät tekniikat, kuten mindfulness ja meditaatio

Jos olet huolissasi keskittymiskyvystäsi, ota yhteyttä lääkäriin.

No responses yet

  Vastaa