E-SPORT PROFILERING INOM YRKESSTUDIER

Du som har intresse för e-sport vet redan hur man spelar dataspel. Därför koncentrerar sig Prakticum på att stödja dig som e-sportare i andra kunskaper som är viktiga eller nödvändiga för att bli en bättre spelare. Dessa kunskaper är exempelvis samarbete, kommunikation, hälsa och sömn. Även fokus, målmedvetenhet, snabb reaktionsförmåga och strategisk intelligens behövs för att lyckas inom e-sporten. Som Prakticums e-sportare får du med andra ord nyckelkompetenser som gynnar studierna och det kommande arbetslivet.

Prakticum strävar till att e-sporten går som en röd tråd genom studierna. Bland annat har du lagträning inom din egen gren. Där utvecklas exempelvis lagkommunikation, ledarskap och förmågan att bearbeta frustration och misslyckanden. Du lär dig också att marknadsföra dig själv och skapa ditt eget brand. Det finns även möjlighet att arrangera mindre och större turneringar. Dessutom har Prakticums e-sportare jobbat som frivilliga för Assembly och ASUS samt castat på svenska YLE.

Tillsammans med Teknikum i Växsjö, Sverige och Arna videregående skole i Norge ger Prakticum ut en gemensam e-sportshandbok.

Läs mer på:   https://sites.google.com/prakticum.fi/prakticum-esport/ och  https://prakticum.fi/

KONTAKT

Jens Brännback

Lärare i spelproduktion

050 304 0210 jens.brannback@prakticum.fi